Sinds 1955
Heerlijk_herfstconcert
Historisch_materiaal
Mooi_concert

Mooi concert

Heerlijk herfsconcert in Sandfirden

Geslaagd_jubileumconcert

Geslaagd en harmonieus jubileumconcert!

Historisch materiaal Brouwer’s

60 Jaar Brouwer’s Akkordeon Orkest

Onthulling beeld voor Marten Brouwer

 

Op zaterdag 21 mei wordt om 15.00 uur bij de oude boom in het centrum van Gytsjerk het nieuwe kunstwerk van het dorp onthuld. Het beeld van kunstenaar Oene van der Veen, dat de titel ‘Ryk troch musyk” heeft gekregen, is bedoeld als een monument voor Gytsjerkster Marten Brouwer (1915-1963). Met zijn Brouwers muziekschool wist hij duizenden in Fryslân en ver daarbuiten met muziek te inspireren, te verbinden en te verrijken.

 

In het kader van de herinrichting van het centrum van Gytsjerk is het destijds aanwezige kunstwerk al jaren terug verwijderd. In opdracht van Doarpsbelang Gytsjerk heeft Oene van der Veen uit Gytsjerk een beeld ontworpen, geïnspireerd door een foto uit 1943, waarop Marten les geeft aan een groepje kinderen, zittend op het gras met de ruggen tegen elkaar en accordeon op schoot. Het beeld is in brons uitgevoerd door Bronsgieterij van der Kleij.

 

Al op jonge leeftijd maakte Marten Brouwer kennis met de accordeon. In 1939 gaf hij zelf les en drie jaar later presenteerde hij zijn eerste orkest. In het hok achter zijn huis aan de Nieuwe Straatweg 10 richtte hij in 1946 zijn muziekschool op. Deze breidde zich al gauw uit. En zo ontstonden overal in Fryslân en daarbuiten dependances en  orkesten. Er waren veel radio-uitzendingen en accordeondagen.

 

Hijzelf is in 1963 te jong overleden, maar zijn muziekwerk is voortgezet: “Te koart libbe, te fûl stribbe, klanken klinke nei.”

 

Zijn school is overgegaan in gemeentelijke muziekscholen. Het schoolorkest werd omgedoopt tot Brouwer’s Akkordeonorkest. Wij spelen bij de onthulling van het beeld op 21 mei uit elke periode van de 3 dirigenten die het orkest gekend heeft (en kent) een muziekstuk.

 

De onthulling zal plaatsvinden door wethouder Tytsy Willemsma. Een ieder is welkom bij de onthulling. In de weken na de onthulling zal nog verlichting bij het kunstwerk worden aangebracht alsook een informatieplaquette.

 

Heerlijk herfstconcert in Sandfirden   

 

Op 8 november werd door het orkest een gevarieerd zondagmiddag-concert in het kerkje van Sânfurd verzorgd. Onder grote belangstelling werd het een mooie middag waarbij afwisselend klassieke stukken, volksmuziek en Argentijnse klanken ten gehore werden gebracht. De prachtige ambiance en akoestiek van het kerkje in Sandfirden te midden van uitgestrekte weilanden en water, gaven het geheel een fraaie omlijsting.

 

De organisatie had alles prima voor elkaar en na afloop ontvingen alle orkestleden nog een klein aandenken aan deze bijzondere locatie.

 

Het was een heerlijk herfstconcert !

 

 

Een geslaagd en harmonieus jubileum concert !  

 

In het sfeervolle Stania State, dat historisch is verbonden met Brouwer's Akkordeon Orkest, werd in een uitverkochte zaal het zestigjarig jubileum gevierd!

 

Onder leiding van Tim Fletcher werd met enthousiasme en passie gemusiceerd. Met een prachtige tango van Piazzolla, waarbij hij op de bandoneon de solistische partij voor zijn rekening nam, als één van de hoogtepunten.

 

Leden van het eerste uur haalden herinneringen op uit vervlogen tijden.

In een gemoedelijke sfeer werd er aandacht besteed aan het verleden, waarbij met respect Marten Brouwer, de oprichter, werd gememoreerd.

 

Met een gelukwens van mevrouw Brouwer en een positieve kritiek van onze eregast Johan de With, gaan we vol vertrouwen de toekomst in.

 

 

60 Jaar Brouwer's Akkordeon Orkest

 

Marten Brouwer, de grondlegger van dit prachtige orkest, die op een zeer vakkundige en enthousiaste manier, met liefde en waardering voor het instrument, de brede basis heeft gelegd voor een zekere toekomst.

 

Johan de With, die vanaf 1963 met zoveel gedrevenheid, muzikale beleving en expertise, bijna 50 jaar de leiding heeft gehad en het orkest verder heeft gevormd met hetzelfde uitgangspunt: liefde en waardering voor het instrument.

 

Tim Fletcher, die bescheiden, maar met grote betrokkenheid en inleving het orkest dirigeert vanaf 2011, met aandacht voor vernieuwing; voortdurend op zoek naar verdere ontplooiing en mogelijkheden, passend bij klank en kleur. Opnieuw met hetzelfde uitgangspunt.

 

In 2015 bestaat ons prachtige orkest 60 jaar ! Wij gaan dit vieren met een jubileumconcert op 2 mei 2015 in Stania State in Oenkerk. Vanaf 20.00 uur wordt u ontvangen in een toepasselijke setting. Om 20.30 uur vangt het jublieumconcert aan. Kijk voor meer informatie op onze agenda of klik op de bovenstaande poster.

 

Historisch materiaal Brouwer’s

 

Van de Stichting Cultureel Erfgoed Trynwâlden kregen wij inzage in hun inmiddels omvangrijke archief en kwamen daarbij een aantal juweeltjes tegen over de beginperiode van Marten Brouwer, de accordeonschool en de orkesten, die uiteindelijk ook tot de oprichting van het Brouwers Akkordeon Orkest hebben geleid. Een selectie daarvan hebben wij aan de fotopagina van deze website gevoegd. Met dank aan de Stichting !

 

 

Mooi concert!  

 

Op zondag 17 maart jl. om klokslag 15.00 uur klonken de eerste accordeonklanken in De Rinkelbom te Heerenveen. Het grote podium en de mooie akoestiek van de zaal gaf Brouwer's Akkordeon Orkest en Lijn 12 alle ruimte.

 

Onder leiding van Tim Fletcher werd een breed repertoire ten gehore gebracht: van Mozart tot Mussorgsky. Een enthousiast publiek genoot in een gezellig gevulde zaal. Brouwer's Akkordeon Orkest weer op het podium! Na een intensieve periode, in onderlinge en nauwe samenwerking met Tim Fletcher! Met een prachtig, sfeervol en muzikaal resultaat.

 

Lijn 12, een eigenwijs 10 koppig vocaal ensemble verraste het publiek met een meerstemmige, internationale reis. Onder de bezielende leiding van Sjoek Nutma brachten diepe bassen, heldere tenoren en glanzende vrouwenstemmen een bezoek aan meerdere continenten. Prachtig uitgevoerd met hier en daar een subtiele choreografie.

 

Weer terug in het Friese land werd gezamenlijk het Koraal "Ik woe fleane oer de weagen" van J. Koolstra in een bewerking van Johan de With, uitgevoerd. Een mooi samenspel van zang en instrument.

 

Een concert met een goed gevoel!

 

Nieuwe dirigent

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in ons laatste nieuwsbericht, heeft BAO in februari 2011 afscheid moeten nemen van Johan de With als dirigent. Hij volgde in 1963 Marten Brouwer op, de grondlegger van het orkest. Ruim 48 jaar heeft hij BAO op een uitermate professionele, gedreven en enthousiaste manier geleid. Vele compositie's en arrangementen komen van zijn hand. Hij heeft een zeer waardevolle en belangrijke bijdrage geleverd aan de erkenning van het accordeon als instrument.

 

Gelukkig: BAO bestaat nog steeds! We zijn erg blij met de komst van Tim Fletcher, die ons orkest nu een aantal malen heeft gedirigeerd. Hij is muzikaal en enthousiast en er lijkt een prachtige samenwerking te ontstaan. We spelen bestaand repertoire, maar we zijn ook bezig met nieuwe stukken, ingebracht door Tim Fletcher. Tevens hebben twee nieuwe leden zich aangemeld; een waardevolle aanvulling.

Kortom: een positief nieuwsbericht! Misschien laten de concerten dit seizoen nog even op zich wachten door deze nieuwe samenstelling. Of toch nog, aan het einde van dit seizoen ....? We houden u op de hoogte!

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Afscheid dirigent

 

Na het succesvolle concert in Wierum op 13 februari j.l. werd de daaropvolgende repetitie van 16 februari overschaduwd door de mededeling van Johan de With dat hij wegens gezondheidsredenen per direct zou stoppen als dirigent van ons orkest. Dat was een schok voor onze leden. Johan had het bestuur al eerder ingelicht, met de nadrukkelijke wens daar - om persoonlijke, emotionele redenen - verder voorlopig geen ruchtbaarheid aan te geven. Het bestuur heeft na deze bekendmaking een speciale ledenvergadering belegd op 2 maart j.l.

Daarin werd Johan een beeldje van een dirigent (hoe kan het anders…) aangeboden als waardering en dank voor zijn bijna 48 (!) jaar dirigentschap. In goed overleg werd daarna met de leden het volgende afgesproken:

 

Het orkest gaat tot aan het eind van het lopende seizoen door zonder nieuwe dirigent, in de wetenschap dat er een 6-tal leden zullen vertrekken, hetzij direct of wel aan het eind van het seizoen. Zo namen we direct afscheid van bassist "van het eerste uur" Willem Molenbuur en van Hotze Jelsma. Gedurende genoemde periode zal worden bekeken of en hoe het orkest met ingang van het volgende seizoen door zal gaan, als orkest of als ensemble, met of zonder (nieuwe) dirigent.

Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Mooi concert in de Museumkerk van Wierum

 

Zondag 13 februari j.l. concerteerden we met sopraan Christel van Bockxmeer in de Museumkerk te Wierum. De kerk was – letterlijk – tot de nok gevuld met een enthousiast en deskundig publiek. Hoewel het weten van een CD-opname (voor eigen gebruik) en de uitstekende akoestiek wel enige – positieve – spanning teweeg brachten bij de leden, kunnen we toch melden dat we zeer tevreden kunnen zijn met datgene wat er gepresteerd is. Na afloop waren de "kritieken" van de aanwezigen zeer lovend en dat doet je dan erg goed. Vooral over het gezamenlijke optreden met onze gastzangeres was men – soms – lyrisch! Stukken als "Panis angelicus" van César Franck en "Träume" van Richard Wagner werden zeer gewaardeerd, met als topper het "Confitemini domino" van Jacques Berthier. Weer anderen waren het meest onder de indruk van de drie Grieg-liederen. Maar ook over het afwisselende programma uit ons eigen repertoire was men zeer te spreken. In dat verband werd heel vaak de vierdelige "Ballett-Suite" van Hans Brehme genoemd, maar ook Hotze Jelsma’s "Fjouwer bylden" en de Makedonyske Suite nr. 2. Al met al een mooi concert, om met genoegen op terug te zien!

 --------------------------------------------------------------------------------

Slotavond in het Abe Lenstra-stadion te Heerenveen

 

Woensdag 7 juli 2010 waren wij – ter afsluiting van het seizoen 2009-2010 – te gast in het Abe Lenstra-stadion te Heerenveen. Met een blij gemoed stonden we zo rond de klok van half acht op het parkeerterrein voor ingang A te wachten op de dingen die ongetwijfeld gingen komen… En ja hoor, een uiterst vriendelijke – en, naar later bleek, zeer kundige – rondleider meldde zich met het verzoek hem te volgen in de voor ons toch wel onbekende wereld van een voetbalstadion.

Nou, het dient gezegd, het was fantastisch! Niet alleen de skyboxen, de kleedkamers, de cafés en de bars en het museum maar, toen we eenmaal op het veld zelf waren aanbeland, ook het indrukwekkende schouwspel van de - weliswaar lege - tribunes (waarop je in gedachten toch een hysterische menigte supporters kon waarnemen), kortom de hele entourage deed ons versteld staan! En de deskundige toelichting, zoals reeds hierboven vermeld, tekende voor ons een zeer duidelijk beeld van het reilen en zeilen van de organisatie rond een professionele voetbalclub. En dan kwam daar nog een meer dan voortreffelijk buffetdiner in een van de (in onze ogen) talrijke restaurants achteraan ..... mmm, dat was smullen!

Een zeer gedenkwaardige afsluiting van het seizoen 2009-2010! De vakantie lokt, tot het volgende seizoen!

 --------------------------------------------------------------------------------

DAVEREND ACCORDEONFESTIJN

 

Op zondag 4 juli 2010 speelden we op het "feestje" van Willem Molenbuur, 50 jaar bassist van ons orkest! Hij organiseerde, samen met o.a. ons orkestlid Doety Peenstra, een daverend accordeonfestijn in zijn woonplaats Eastrum bij Dokkum. Met medewerking van andere orkesten (het Leeuwarder Accordeon Ensemble, het Leeuwarder Accordeonorkest, het Sneeker Accordeon Orkest, Accordeonorkest FAME), vele koren, kleine ensembles (w.o. Variabile en Remolino) en volksdansgroepen werd het kleine dorpje bijkans overspoeld door artiesten en… veel publiek!  

 Gezegend door prachtig weer werd er met enthousiasme gespeeld in een tent, in de kerk, op het caféterras en bij de kerkingang. Bij ons eigen concert in de tent werden we blij verrast met een volle "bak". Naar schatting 200 enthousiaste toeschouwers woonden dit concert bij en later, bij de afsluiting van deze schitterende dag toen er nog werd gespeeld met alle orkesten en koren, zou dat aantal nog wel eens kunnen zijn toegenomen… Na afloop van ons eigen optreden huldigde de voorzitter, mede namens de NOVAM, de jubilaris en zijn echtgenote. Al met al een prachtige afsluiting van ons concertseizoen 2009-2010!

 --------------------------------------------------------------------------------

Vrijdag 4 juni 2010 - Concert harmonium + accordeonorkest in de Grote Kerk te Harlingen

Vrijdag 4 juni j.l. speelden we ’s avonds om 20.00 uur samen met de harmoniumspeler Klaas Hoek in de Grote Kerk te Harlingen. We waren uitgenodigd om in de serie Concerten Grote Kerk Harlingen de eerste avond op te luisteren met een programma dat deels bestond uit eigen repertoire (van beide concertpartners), maar waarin ook plaats was ingeruimd (na een drietal gezamenlijke repetities) voor samenspel met Klaas Hoek. Ook was er een nummer ingestudeerd door een trio uit kwartet Variabile, samen met Klaas Hoek. De "Liber Tango" van Astor Piazzolla werd met verve ten gehore gebracht.

   

Een 70-tal bezoekers kon deze combinaties wel waarderen, zoals wel bleek uit hun komst naar de kerk èn de staande ovatie na afloop. Maar ook voor de uitvoerende orkestleden en dirigent was het een bijzonder gebeuren. Tenslotte was dit de eerste keer in ons 55-jarig bestaan dat we samen met een harmoniumspeler een concert verzorgden. Een spannende ervaring! Vooral ook omdat het zoeken naar een juiste balans bij het samenspel in de grote kerkruimte wel even wat tijd kostte… Maar gelukkig, uiteindelijk ging dat steeds beter en werd dit concert tot een goed einde gebracht. Na afloop werd er nog uitgebreid nagepraat, onder het genot van een kopje koffie of een glaasje wijn. Wie weet… voor herhaling vatbaar?

  

--------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 24 januari 2010 - Concert in De Skâns te Gorredijk

 

Zondag 24 januari j.l. speelden we ’s middags om 15.00 uur samen met Vocaal Ensemble Lijn 12 in Cultureel Centrum de Skâns te Gorredijk. Voor ruim 100 bezoekers werd een prettig concert verzorgd. Lijn 12 opende het programma met een serie specifieke liederen uit hun repertoire. Daarna was het de beurt aan BAO om samen met het koor een tweetal songs van Kenneth Ridge ten gehore te brengen. Voor de pauze speelde BAO, alleen, drie delen uit de ‘Roemeense Suite’, erna gevolgd door nog een drietal stukken. In de pauze werd af en toe de opmerking gehoord dat het koor in het samenspel met het orkest niet goed was te volgen.

   

Daarom werd besloten om bij de twee afsluitende nummers het koor vóór het orkest te plaatsen en dat was alsnog een ‘gouden greep’, hoe lastig ook voor dirigent en orkest. Het enthousiaste applaus na afloop was de directe aanleiding tot een toegift. En, gezien het feit dat het gezamenlijke concert was begonnen met het nummer 'Snow', kwam dit slotlied als een verrassing: 'The Rainy Day'. Gelet op de weersomstandigheden had een betere keuze van te voren niet bedacht kunnen worden… Al met al een fijn concert dat hogelijk werd gewaardeerd door de aanwezigen en dat geeft je op de terugreis altijd weer een voldaan gevoel!

  

--------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 13 december 2009 – Concert in de Museumkerk te Wierum

 

Zondag 13 december j.l. speelden we ’s middags om 15.30 uur in de Museumkerk te Wierum. Een schitterende, gezellige en intieme locatie waar de akoestiek van grote klasse was, wat na afloop aan onze dirigent de uitspraak ontlokte

"dat hij hier wel eens een CD-opname zou willen maken". Het concert zelf was dan ook voor ons gevoel van een goede kwaliteit en dat maakte de rit naar het hoge noorden van onze mooie provincie meer dan de moeite waard.

Hetgeen werd onderstreept door de leuke reacties van het – door wat erg veel andere manifestaties helaas niet zo talrijke – publiek na afloop en tijdens het concert. Vooral de Kerstliederen werden enthousiast meegezongen, soms zo fanatiek dat een voor de toehoorders onverwachte cesuur in het arrangement als een volslagen verrassing kwam. Maar daarmee is meteen de ontspannen sfeer getekend. Wij - en hopelijk de organisatie ook - zien dan ook met tevredenheid terug op dit – voor BAO eerste – optreden in Wierum.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 15 november 2009 – Concert in de Groate Kerk te St. Jacobiparochie

 

Zondag 15 november j.l. speelden we ’s middags om 15.30 uur in de Groate Kerk van St. Jacobiparochie. Op deze locatie is men wel wat gewend wat het organiseren van concerten betreft, dat zagen we al bij binnenkomst: de hele kerkvloer was ingericht met tafeltjes met stoelen daaromheen, de microfoons voor een opname stonden klaar, er was – na enige aanpassing – genoeg licht op het grote podium en… er kwamen veel mensen op dit concert af. Naar schatting 120 belangstellenden vulden de (kerk)zaal en dat was wat betreft de akoestiek een zegen…

 Was bij het inspelen de galm nogal storend aanwezig, tijdens het concert werd het geluid precies op maat geabsorbeerd door de goed gevulde zaal. En dat was prettig spelen. Met veel enthousiasme werd het toch – hier en daar - niet altijd gemakkelijk in het gehoor liggende programma ontvangen, wat uitmondde in een staande ovatie en – dus – een toegift tot besluit. Wat ons betreft: dit gaf een zeer tevreden gevoel achteraf en… voor herhaling vatbaar!

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Muzikale start van een nieuw seizoen koffieconcerten in het Antonius

 

Bij het aanbreken van de herfst organiseerde de Stichting Antonius Plus zondag 11 oktober 2009 het eerste concert van een nieuwe cyclus. Een koffieconcert in de grote centrale hal van het ziekenhuis, met een groot aantal bezoekers. Inclusief de patiënten die vanuit de ziekenkamers via de tv-verbinding het concert konden genieten zullen er toch zeker rond de driehonderd belangstellenden en muziekliefhebbers zijn geweest.

 

Voor de vierde maal trad Brouwer's Akkordeonorkest op, deze keer samen met Vocaal Ensemble Lijn 12. Onder de bezielende leiding van Sjoek Nutma werd een breed scala ten gehore gebracht: het traditionele "Confitemini Domino", een tweetal echte spirituals, een onvervalst Zuid-Afrikaans lied en zelfs een lied in de traditionele Maori-taal. Met deze liederen werd een demonstratie gegeven van het kunnen van dit koor, waarbij ook de soliste blijk gaf van een groot inlevingsvermogen en over een sterke stem beschikte.

Hierna was de beurt aan "ons bekende" accordeonorkest. Wie bij zo'n orkest denkt aan de min of meer platgetreden paden van de accordeonmuziek,vindt bij dit orkest een geheel ander repertoire en geheel andere muziek terug. Het inmiddels al meer dan 54 jaar oude ensemble, ongetwijfeld in de loop van de jaren aangevuld met muzikanten uit de hele provincie, speelt zoveel als mogelijk originele muziek. Dit alles zonder electronica of slagwerk.

 

Het orkest munt vooral uit in de ingetogen stukken, zoals in de "Irische Suite" de delen Prelude en Air. Maar als dan de traditionele dansen als Reel en Jig aan de orde komen wordt met een sterk ritme en grote discipline een uitnodigend dansmuziekje gepresenteerd. Ook in de Roemeense Suite wordt de verstilde, ingetogen muziek afgewisseld met vrolijke delen, in een strak tempo gespeeld en zuiver van klank. Nogmaals, wie bij accordeon denkt aan de Three Jacksons van vroeger, komt bedrogen uit maar kan wel van een prima interpretatie genieten.

In het derde deel van het concert werd een tweetal nummers samen met het koor gebracht. De arrangementen van de dirigent van BAO, Johan de With, gaven veel ruimte aan zowel het koor als het orkest om, binnen de harmonische klanken van het geheel, een goed beeld te geven van beiderzijds kunnen. In het, onder groot applaus van het publiek, bijna afgedwongen toegift, werd op deze inmiddels droge en bijna zonnige dag, het nummer "The Rainy Day" gespeeld. Zelden heeft het zo welluidend geregend .....

 

Een prima opening van het concertseizoen in de centrale hal. Zachtjesaan gaat het al in de richting van 50 concerten en, gezien het talrijke publiek, is er behoefte aan de ongedwongen sfeer waarin de vele regionale talenten hun kunnen over het spreekwoordelijke voetlicht brengen. Dank aan de uitvoerende muzikanten, de dirigenten en al degenen die deze concerten mogelijk maken.

Stef Verburgh

 --------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 4 oktober 2009 - Concert in de Witte Kerk te Hemrik

 

Zondag 4 oktober j.l. speelden we 's middags om 15.00 uur in Hemrik, in de Witte Kerk. Enigszins gehandicapt door de afwezigheid wegens ziekte van een tweetal leden (waaronder onze "vaste" soliste Simone) begonnen we vol goede moed aan een - achteraf - erg prettig en goed geslaagd concert. De solopartijen werden goed waargenomen door Hotze en Wieke en de sfeer was uitstekend, ook bij de ca. 70 toeschouwers. Het kleine kerkje bood eigenlijk ook geen plaats voor meer.... Maar, het applaus na afloop was hartverwarmend en de verkoop van onze CD's tijdens de pauze en na afloop was redelijk te noemen. De reacties op een toch wel - hier en daar - "zwaar" programma waren enthousiast. Een vriendelijke dame was erg blij dat ze dit concert had bijgewoond omdat ze nu had ontdekt dat ons accordeonspel toch wel iets "anders" was dan de soms, in haar visie, boertige, populaire muziek van een trekzak ........... Al met al een concert waarvan we op onze reis naar huis een goed en tevreden gevoel overhielden.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

SCHITTEREND SLOTAKKOORD!

 

Op 1 juli j.l. werd het seizoen afgesloten met een boottocht met het  ms "Grou" over de prachtige Friese wateren. Gezegend met uitgelezen weer voor een dergelijke activiteit vertrok de boot om 19.35 uur vanuit de Hellingshaven in Grou (hoe kan het ook anders...) met 22 leden, 1 dirigent + 1 "gaste" in de persoon van ons nieuwe lid Annemarieke v.d. Ploeg. Zij komt vanaf volgend seizoen onze gelederen versterken.

Het was prettig vertoeven op het bovendek en gelukkig stond er op het water toch nog een fris windje. Via het Pikmeer, de Wijde Ee, de Kromme Ee, Earnewâld, Trijehûs en terug naar Grou was een mooie route uitgestippeld door schipper Kees, en zo waren de 3 uur varen eigenlijk "zo maar om". Want tijdens de reis werd er ook nog genoten van een voortreffelijk tapas-buffet, voorafgegaan door een kop heerlijke mosterdsoep.

En uiteraard waren de (fris)drankjes en het kopje koffie na ook niet te versmaden...

 

Dus: een en al tevredenheid na terugkomst op de aanlegsteiger; en zo ging een ieder zijns/haars weegs, na elkaar een fijne vakantie te hebben toegewenst. Al met al: een schitterend slotakkoord van seizoen 2008-2009!!

 --------------------------------------------------------------------------------

Zaterdagmiddag 28 februari 2009, Concert in de Oosterpoort te Groningen

 

Zaterdag 28 februari j.l. werd in de Oosterpoort te Groningen het accordeonfestival "Frisse Wind" in het kader van "Accordeonslag" georganiseerd. Ons orkest werd vereerd met een uitnodiging om hier op te treden. Daarbij waren we in goed gezelschap wat de orkesten betreft: het NJAO (Nederlands Jeugd Accordeon Orkest) o.l.v. Marc Belder en het NAE (Nederlands Accordeon Ensemble) gaven ook acte de présence.

 

Om 13.00 uur beet het NJAO het spits af met een aangenaam in het gehoor liggend programma (met als slotstuk het nummer dat Marco Borsato zo bekend maakte: Dromen zijn bedrog). Om 15.00 uur waren wij aan de beurt. Nou, dat was in eerste instantie "ff wennen". Het geluid "vloog" alle kanten uit in de hoge – maar gelukkig goed gevulde - zaal en het was dus moeilijk om de andere partijen te volgen. En dat gaf toch enige onzekerheid binnen de gelederen. Gelukkig konden we, dankzij onze evaring en door de attente leiding van de dirigent, al redelijk gauw "de draad oppakken".

Ons programma was voor de echte liefhebber herkenbaar en dat bleek ook uit de reacties na afloop. Louter positief gelukkig, men had vooral genoten van onze specialiteit, onze "corebusiness": de Slavische stukken, zoals de delen uit de Makedonyske Suite en de Roemeense Suite. 50 minuten later was het "gepiept" en konden we met een goed gevoel terugzien op dit concert met een hoge "PR"-waarde!

 --------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 11 januari 2009, Concert Oentsjerk

 

Zondag 11 januari j.l. verzorgde ons orkest om 14.30 's middags het jaarlijkse concert in het Skewiel te Oentsjerk voor de omwonenden van de locatie van ons repetitielokaal en andere belangstellenden. De zaal was goed gevuld en de sfeer uitstekend. Dus was er sprake van een ontspannen situatie, niet alleen voor de toeschouwers maar zeker ook voor de orkestleden en de dirigent. Het programma bestond uit een representatieve keuze uit ons repertoire en dat werd door de aanwezigen kennelijk zeer op prijs gesteld want tijdens het spelen was het muisstil in de zaal en uit het applaus na afloop mocht blijken dat er met plezier was geluisterd en gekeken naar de "uitvoering". Al met al een prettig concert voor het orkest en zeker voor herhaling vatbaar. Dus, wie weet, tot volgend jaar!

 --------------------------------------------------------------------------------

Zondagmiddag 16 november 2008

 

Succesvol dubbelconcert accordeons en vocaal ensemble. Sneek. Brouwer's Akkordeonorkest bracht in de Zuiderkerk in een gezamenlijk concert met Vocaal Ensemble Lijn 12 een boeiende uitvoering ten gehore. Waar accordeonconcerten vooral liefhebbers aanspreken, is de aanvulling met een koor voor een breder publiek zeker de moeite waard. De afwisseling door het samengaan geeft een breder muzikaal scala en boeit door de levendige, hedendaagse presentatie van het ensemble, vooral ook van de dynamische dirigent Sjoek Nutma. Verrassend was de opening toen de leden van het ensemble, één-voor-één uit het publiek slenterend, vocaal de spiritual "Go down the valley and pray" opbouwden, met glaszuivere tonen, versterkt door de goede akoestiek. De sonore baspartij maakte de vibratie voelbaar. De spirituals werden door de talrijke bezoekers met een daverend applaus beloond.

 

Dirigent Johan de With presenteerde Brouwer's Akkordeonorkest en zoals altijd was het programma meeslepend, van rustige composities tot het opzwepende ritme van de "Roemeense Suite" met een virtuoze solistische vertolking van Simone Colicchia. Ook de gezamenlijk uitgevoerde nummers, zoals "The Rainy Day", "Snow" en "The Lamb" van Longfellow / Riggs oogstten veel succes, waarbij de opstelling van het koor achter het orkest een goede geluidsmix opleverde. De beide Friese groepen van muzikanten werden beloond met een staande ovatie voor de inmiddels alweer derde gezamenlijke uitvoering.

Deze succesvolle formule zal waarschijnlijk in de nabije toekomst nog wel eens worden herhaald.

Ton van den Berg.

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Twee concerten, twee locaties, twee ervaringen

 

In de afgelopen dagen concerteerde B.A.O. twee maal: zondag 21 oktober 2007 verzorgden we 's middags een volledig concert in "De Skâns" te Gorredijk, op woensdagavond 24 oktober een "half" concert in de Doopsgezinde Kerk te Sneek. Dit laatste was een gecombineerd optreden met Vjàtsheslav Semjínov, de bekende bayanist uit Rusland, en zijn vrouw Natàlja Semjínova (domra). Het concert in Gorredijk trok een volle zaal: zo'n 120 gasten. Het programma was pittig, zowel voor de orkestleden als ook voor de toehoorders.

De ietwat sombere, maar voor de liefhebber o zo mooie delen uit Cholminov's "Sjoeíta" ("Pjesnja" en "Noktjoern") werden onder andere afgewisseld door delen uit de speelse compositie "Südlich der Alpen" van Ernst Fischer, te weten "Terrasse am Meer" en "Tarantella", en het gevoelige, nieuwe nummer - een première - "O waly, waly", een bewerking van orkestlid Wieke Hofstra. Gelet op de reacties onder het publiek in de pauze was nog niet iedereen geheel voorbereid op dit soort "serieuze" accordeonmuziek. Een enkeling maakte opmerkingen als "te zwaar", maar het merendeel van de aanwezigen had grote waardering voor de geboden keuze.

 

Na de pauze was iedereen gewend, en na de Tarantella werd zelfs langdurig geapplaudisseerd. En iedereen bleef muisstil en met grote aandacht zitten luisteren, ook toen het laatste nummer had geklonken en het applaus verstomd was. Dat leidde tot enige verwarring over het wel of niet uitvoeren van een toegift. Maar toen die toch werd gespeeld kwam er een staande ovatie! Een concert om met tevredenheid om terug te zien. Ook de verkoop van onze CD's was boven verwachting. Heel anders was het in Sneek. Het aantal bezoekers was beduidend minder (ongeveer 60 personen) maar hier waren veel echte liefhebbers en supporters aanwezig.

 

Het stormachtige applaus na bijvoorbeeld nummers als de "Israëlische Suite", "Tarantella" en de "Makedonyske Suite nr. 2" gaf de orkestleden een goed gevoel en de dirigent zag zich vanwege het aanhoudende applaus zelfs genoodzaakt om toch een toegift te geven (hetgeen voor enkele leden tot lichte paniek leidde omdat men daarmee geen rekening had gehouden, zo voor de pauze). Maar gelukkig, het "bij elkaar kijken" werkte en zo kon ook het opwindende "Makazice" het publiek tot enthousiaste bijval verleiden. Na de pauze volgde een optreden van de Russische bayanist Semjínov. Hij begon solistisch, met enkele nieuwe moderne composities van eigen hand, onder andere twee korte meditaties en twee delen uit een Divertimento.

Vervolgens speelde hij samen met zijn vrouw Natàlja, die de domra bespeelt (een Russisch tokkelinstrument, verwant aan de hier meer bekende balalaika), een aantal zeer aansprekende en met veel gevoel en virtuositeit uitgevoerde stukken. Met name de Russische werkjes waren hartveroverend. Maar ook die uit andere landen (Spanje, Amerika) werden, hoewel als altijd op zeer Russische wijze gespeeld, meeslepend uitgevoerd. Het geheel leidde tot drie toegiften! Ook de 's middags gehouden "masterclass" voor jonge (maar wel gevorderde) accordeonisten was een groot succes: streng ("omdat de muziek dat vraagt"!), maar vriendelijk en uiterst leerzaam, zowel voor de deelnemers als voor het publiek.

 --------------------------------------------------------------------------------

MUZIKALE VIERING HUWELIJKSJUBILEUM VOORZITTER BAO

 

Zondagmiddag 24 juni j.l. was de Bonifatiuskapel in Dokkum het decor waarin op muzikale wijze het veertigjarige huwelijk van de voorzitter van BAO, Willem Molenbuur met zijn Thea, werd gevierd. De vele gasten trotseerden het buiige weer en daar hebben ze, naar verluidt, geen spijt van gehad. Want dansgroep Grietine Dûns van (zus) Grietine Molenbuur, Vocaal Ensemble Lijn 12 van dirigent Sjoek Nutma en Brouwer's Akkordeonorkest o.l.v. Johan de With maakten er een waar cultureel feest van. De choreografie in het dansstuk "Silhouetten" werd schitterend ingepast bij de ontvangst van de gasten.

 

De overgang naar de klanken van het orkest met Arvo Pårt's "Fratres" was bijna "sereen" te noemen. Ook composities als "Ôfskie fan de nonnen" (van orkestlid Hotze Jelsma), "Terrasse am Meer" (Fischer) en "Pjesnja" (Cholminov) leenden zich uitstekend voor het - aanvankelijk - meditatief karakter van dit concert. Uiteindelijk werd er uitbundig - en dus feestelijk - geëindigd met enkele delen uit de Makedonyske Suite Nr.2 en "Mayim" uit de tweede Israëlische Suite. Tussendoor zong het Vocaal Ensemble met pianobegeleiding of a capella, al dan niet met een uitgekiende choreografie, enkele originele nummers uit zijn repertoire.

Vooral bij de oorspronkelijke Maori-liederen (zoals "Hine e hine") en de swingende negro-spirituals zag je het publiek genieten. Ook het gezamenlijke optreden met BAO in (zeer toepasselijk) "The Rainy Day" (Riggs) was een hoogtepunt van deze bijzondere gebeurtenis. De dankbare gasten konden na afloop nog nagenieten van een uitstekend buffet. De deelnemende groepen en het jubilerende echtpaar zien met veel plezier terug op deze "happening".

 

 --------------------------------------------------------------------------------

UNIEK CONCERT TIJDENS "DE ACCORDEONSLAG" IN DE HARMONIE TE LEEUWARDEN

 

Op 16 maart j.l. speelden Brouwer's Akkordeonorkest en het Leeuwarder Accordeon Ensemble samen in de Harmonie te Leeuwarden tijdens het avondvullende programma "De Accordeonslag". Een vrij unieke gebeurtenis in het bestaan van beide orkesten. Immers, daar waar het LAE zich altijd manifesteerde als "concours-orkest", werd dit aspect binnen de accordeonwereld door BAO van meet af aan (1955) gemeden. Gevolg was bijvoorbeeld dat de repertoirekeuzes van beide orkesten wezenlijk van elkaar gingen verschillen en er aanvankelijk toch wel sprake was van een zekere rivaliteit tussen de beide top-accordeonorkesten van Friesland.

Van deze rivaliteit was tijdens het gemeenschappelijke optreden (evenals bij een soortgelijk evenement elf jaar geleden) niets te merken. Onder de bezielende leiding van Tim Fletcher (LAE) werden in een redelijk (met kenners) gevulde Friesland-Bank-zaal op een wel heel laat uur twee muzikaal hoogstaande werken uitgevoerd, te weten "Musik für doppelchöriges Akkordeon-Orchester und Schlagwerk" (voor twee accordeonorkesten) van Paul Kühmstedt en "Balkan-Impression" van Gerhard Mohr. De aanwezigen waren kennelijk onder de indruk, want er werd ademloos geluisterd naar de niet zo gemakkelijke muziek van met name Kühmstedt.

Dat beide orkesten in een vrij korte tijd tot een dergelijk samenspel konden komen mag verrassend worden genoemd. Aan de spelers zelf was ook goed te zien dat men plezier had in deze "exercitie". Dat bleek ook in de bijdragen van beide orkesten afzonderlijk, die elk nog twee nummers uit het eigen repertoire ten beste gaven: grote klasse! De beloning was een daverend applaus van een goed publiek. Het zou ons niet verbazen als we in de (nabije?) toekomst nog wel eens een gecombineerd optreden van deze twee orkesten tegemoet kunnen zien.

 --------------------------------------------------------------------------------

 

ZEER GESLAAGD ZONDAGMIDDAGCONCERT IN DE RINKELBOM TE HEERENVEEN

 

Op 18 februari j.l. speelde Brouwer's Akkordeonorkest in de Rinkelbom te Heerenveen. Een redelijk goed gevulde zaal kon genieten van een zeer geslaagd zondagmiddagconcert. Het orkest bracht o.l.v. dirigent Johan de With een gevarieerd programma, van Arvo Pärt ("Fratres", met violiste Lysette Lever) tot "The Rainy Day" van Kenneth Riggs, wat door het enthousiaste (kenners-)publiek zeer op prijs werd gesteld.

 

Ademloos werd er geluisterd naar o.a. de weemoedige avondprelude "Wjetsjérnaja preljóedia" van Vládislav Zolotarjów en de uitbundige, traditionele "Bulgaarse Suite" in een arrangement van de dirigent. Na de pauze waren het sfeervolle "Terrasse am Meer" van Ernst Fischer en het gedragen "Vor einer alten Kirche" van Friedrich Haag de muzikale hoogtepunten.

Het ovationele applaus noopte onze (niet al te fitte) dirigent tot een toegift. Het virtuose "Moldoveniaska" (een Moldavische volksdans) was een zeer gewaardeerde "uitsmijter". Een concert om met veel genoegen op terug te zien!

 --------------------------------------------------------------------------------

Een prima concert op zondagmorgen

 

Zondag 29 oktober jl. was de centrale hal weer uitstekend gevuld met muziekliefhebbers en belangstellenden voor het zondagochtendconcert. Brouwer's Akkordeonorkest was "op herhaling" met een, voor ons publiek, geheel nieuw programma. Eerder in de reeks was het optreden al succesvol en ook nu weer was het publiek enthousiast. In de vijftig- en zestiger jaren waren er meerdere accordeonorkesten in Friesland. Inmiddels is dat aantal uitgedund tot twee echt belangrijke orkesten waar Brouwer's er één van is. De kwaliteit van het orkest is dan ook bijzonder.

De stukken die gespeeld worden liegen er zeker niet om. Dirigent Johan de With is een autoriteit op het terrein van de accordeonmuziek en heeft de wind er zeker onder. De discipline is groot en vooral in de langzame stukken duidelijk aantoonbaar. In de snellere nummers, die gemakkelijker in het gehoor liggen, is de muzikanten wat meer "vrijheid" gegund. Hier spat dan ook de energie en het enthousiasme van de uitvoerenden vanaf. Onder het publiek was dat ook merkbaar in het ritmisch meebewegen van handen en voeten.

 

Gevarieerd repertoire

 

De opening van het concert met "Neapolitanisches Ständchen" was licht en vrolijk. Het stuk schetst een muzikant die onder het balkon van zijn geliefde een muziekje ten gehore brengt in de hoop haar hart te veroveren. Dat lukte in ieder geval met het publiek duidelijk. In de stukken met een duidelijk Oost-Europese inslag is het orkest op zijn best. Herkenbaar is de soms vrolijke, soms melancholieke volksmuziek. Landen als Bulgarije, het voormalige Joegoslavië en Macedonië kennen een rijke traditie op dit gebied en hebben een muziekgeschiedenis die prima in het gehoor ligt.

Opvallend is dat in de stukken vaak meisjes centraal staan. "Kom, zwartogig meisje", "Janitsa", een stuk met een vrouw uit Vranje als thema en de vraag van een meisje wat ze de molenaar moet geven om haar graan gemalen te krijgen. Soms heel lieve stukjes muziek, soms opzwepend in het dansritme. Maar steeds lekker om naar te luisteren en mooi uitgevoerd.

De stukken "The Rainy Day" en het tweede deel van "Boardwalk" waren vooral de langzame delen van het repertoire. Moeilijker te beluisteren maar vol sfeer en veelal knap gespeeld. Het applaus van het publiek liet duidelijk merken dat het concert goed overkwam. De dirigent kwam er zeker beter van af dan zijn (bijna) naamgenoot die destijds door het volk werd omgebracht. Hier oogstte hij alleen maar bijval. Het is altijd weer leuk om te zien dat amateur-musici met zoveel inzet en enthousiasme tot een uitstekend niveau van musiceren kunnen komen. Het was een prima aflevering in de reeks van concerten op zondagmorgen.

Mede dank zij het orkest en al diegenen die zich telkens weer inspannen om de zaken voor te bereiden en te regelen blijven deze zondagochtendconcerten een goede zaak voor Antonius Plus.

SV

 

Bron: Antoniuscoop

 --------------------------------------------------------------------------------

 

Akkordeonorkest en Vocaal Ensemble Lijn 12 verzorgen een geslaagd dubbelconcert

 

Zondag 24 september 2006 concerteerden beide ensembles (o.l.v. Johan de With en Sjoek Nutma) in de Doopsgezinde kerk te Dokkum. Voor een redelijk gevulde kerk werd voor de eerste maal de combinatie van deze twee toch wel uiteenlopende genres ten gehore gebracht. De contrasterende repertoires werden aaneengesmeed tot een aangename anderhalf uur muziek "van de bovenste plank".

 

Het enthousiaste publiek genoot uitermate van de individuele programma's maar niet in de laatste plaats van de combinatieonderdelen. Met name de selectie uit de opera "Porgy and Bess" van de Gershwins en de wat minder bekende nummers "The Rainy Day" en "On a Clear Day" waren even zovele verrassingen van onverwacht samenspel tussen deze twee groepen.

De beperkte maar wel gezellige entourage van een betrekkelijk klein "toneel" werd daarbij niet als bezwaarlijk ervaren. De reacties na afloop waren navenant: "Geweldig" en "Dit is voor herhaling vatbaar". Wie weet? Het volgende concert van BAO is op 29 oktober a.s. in de hal van het Antonius Ziekenhuis te Sneek, aanvang 11.00 uur

 --------------------------------------------------------------------------------

BAO sluit jubileumjaar af met twee concerten in Duitsland

 

Brouwer's Akkordeonorkest sloot het jubileumjaar (ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan) vorige herfst af met een vierdaagse concertreis naar Duitsland. Een deel van de herfstvakantie werd benut voor enkele dagen prettig vertoeven aan de Moezel. Gezegend door schitterend weer werd een toeristisch programma afgewerkt Het belangrijkste doel evenwel waren de beide te geven concerten. Op donderdagavond 27 oktober (2005) werd er een avondvullend concert verzorgd in de Kursaal van het luxe Kurort Bad Bertrich. De zaal vulde zich met zo'n 120 belangstellenden.

Het concert, met zulke uiteenlopende stukken als bijvoorbeeld Hans Brehme's Ballett-Suite, Friedrich Haag's Vor einer alten Kirche, Hotze Jelsma,s Tango Nuevo, twee stukken van Vladislav Zolotarjów en een Macedonische Danssuite werd door de op dit gebied verwende, maar duidelijk niet met dit soort (accordeon)muziek bekende concertgangers met groeiend enthousiasme verwelkomd, zoals al uit diverse opmerkingen in de pauze bleek. Een en ander resulteerde in de verkoop van een aantal jubileum-CD's en een uitnodiging van de organisatie om volgend jaar weer een concert in dit mondaine kuuroord te verzorgen.

 

Op de vertrekdag (zondag) werd in Haus Christoffel in Ediger nog een informeel Kaffeekonsert gegeven (waar overigens geen koffie werd geschonken, maar wat wil je ook in deze wijnstreek?) Het nu wat lichtere programma, met onder meer muziek van Aleksandr Cholminov, en de ontspannen sfeer spraken de ca. 80 toehoorders zeer aan, hetgeen ook hier weer tot gevolg had dat een herhaling op termijn tot de mogelijkheden behoort.

Dirigent en leden kunnen met voldoening terugzien op een geslaagd "Duits avontuur".

 

BAO Information English.pdf

Summary in English

60_Jaar_Brouwers

Verslag jubileumconcert RTV Kanaal30

Brouwer's Akkordeonorkest (BAO) werd in mei 1955 opgericht door de bekende accordeon pedagoog Marten Brouwer uit Gytsjerk; het orkest heette toen:

"Schoolorkest van Brouwer's Muziekschool" en bestond uit de beste accordeonisten van al zijn orkesten, aangevuld met uitblinkers onder de leerlingen van zijn, over half Friesland verspreide, accordeonschool.

 

Het orkest verzorgde veel optredens en maakte naast grammofoonplaten een groot aantal radio opnamen. Brouwer overleed in 1963.

Vanaf 1963 had Johan de With de leiding over het orkest. In deze periode heeft hij met veel passie en grote gedrevenheid, in navolging van Marten Brouwer, het orkest gedirigeerd met één van de belangrijkste uitgangspunten van de grondlegger: zoveel mogelijk originele accordeon stukken. Ofwel bestaande composities, ofwel eigen gecomponeerde muziek. Tevens richtte het orkest zich met veel enthousiasme op volksmuziek. Ook zijn er gezamenlijke concerten gegeven in samenwerking met fluitisten, koren en dansgroepen.

 

In 2011 nam Tim Fletcher het stokje over en werd het repertoire verder uitgebreid. In 2015 bestaat het orkest 60 jaar en is er een jubileum CD uitgebracht.

 

Het orkest speelt op unieke, speciaal ontworpen instrumenten, die het geheel een zeer eigen en warme klank geven.

Een orkest, met een authentiek karakter, dat op muzikale en vakkundige wijze een breed repertoire ten gehore brengt.

 

Over het orkest

Nieuws