Sinds 1955

Meer dan een halve eeuw cultureel erfgoed

Vestibulum semper enim non eros. 
Historie van Brouwer’s

De oprichter: Marten Brouwer

Tradities als: geen elektronica, geen slagwerk, zoveel mogelijk originele muziek, "klassiek" Accordeonorkestwerk naast volksmuziek, zijn bewaard gebleven; muziek uit het aan accordeonmuziek zo rijke Noord- en Oost-Europa is met enthousiasme verwelkomd, en vele arrangementen en composities speciaal voor dit orkest zagen het licht, niet alleen van de hand van de dirigent en andere orkestleden (met name Hotze Jelsma en Wieke Hofstra) maar ook van andere componisten (o.a. Jan Masséus, Gerard Ammerlaan).

 

Concerten zijn en worden gegeven, vooral in Friesland, maar ook in andere Nederlandse provincies en in het buitenland (Italië, Duitsland).

Samenwerking met andere instrumenten heeft inspirerend gewerkt (van het aan dit orkest opgedragen "Concertino voor dwarsfluit en accordeonorkest" van Jan Masséus tot een gemeenschappelijke plaatopname met de folkgroep Irolt), evenals twee producties samen met de dansgroep "Duende"; een uitvoering van "Sân" in het Haarlemse Concertgebouw, als vertegenwoordiging van Friesland op de Manifestatie Nederlandse Muziek 1986 was daarin een hoogtepunt. Ook treedt BAO regelmatig op als begeleiding van koor- of solozang en met vioolsolo. Dit resulteerde in de afgelopen jaren in een aantal concerten met de Sneker Cantorij en het Fries Kamerkoor. In 2004 werd voor het eerst samengewerkt met een brassband (de Bazuin Oentsjerk).

 

Na een vijftal platen zijn tot nu toe zeven CD's verschenen waarop het orkest, alleen of met andere musici, te horen is: een met als thema Volksmuzieksuites, een met Friese vocale muziek samen met het Mingd Koar Grou, een in samenwerking met Irolt, een met accordeonmuziek van Jacob de Haan en een demo-CD uitgegeven bij de Haske, met nieuwe orkestwerken. Na een speciale (historische) jubileum-dubbel-CD ("50 Jier Brouwer's Akkordeonorkest") met een selectie uit vijf decennia repertoire gepresenteerd in verband met het 50-jarig bestaan van het orkest, is in 2014 de CD Prélude onder leiding van Tim Fletcher uitgebracht. Op deze CD staan naast een aantal bewerkingen van volksmuziek uit de Balkan een groot aantal klassieke stukken, die op kenmerkende en unieke wijze door het orkest worden vertolkt.

Brouwer's Akkordeonorkest (BAO) werd in mei 1955 opgericht door de bekende accordeonpedagoog Marten Brouwer uit Gytsjerk; het orkest heette toen "Schoolorkest van Brouwer's Muziekschool" en bestond uit de beste accordeonisten van al zijn orkesten, aangevuld met uitblinkers onder de leerlingen van zijn over half Friesland verspreide accordeonschool.

 

Het ensemble verzorgde veel optredens en maakte, naast enkele grammofoonplaten, een groot aantal radio-opnamen. Brouwer overleed, 47 jaar oud, in 1963 na de leiding van het orkest te hebben overgedragen aan dirigent Johan de With. De naam van het orkest werd vanaf dat moment "Brouwer's Akkordeonorkest".

Marten Brouwer werd geboren op 26 september 1915 als zoon van een skûtsje-schipper. Tot zijn 12e jaar vervulde hij de schoolplicht, om daarna te werk te worden gesteld aan boord van vader's skûtsje. Op zijn 18e jaar werd hij ziek, en gedurende een jaar van herstel leerde hij zichzelf het accordeonspel aan. Daarmee vermaakte hij de dorpsgenoten van Gytsjerk, waar hij zich inmiddels had gevestigd. Gegrepen door het instrument en met het inzicht, dat het accordeon méér betekende dan een schippersklavier, een 'volks'-instrument dus, verkocht hij zijn fiets en schafte zich een nieuwe accordeon aan. Intussen was hij begonnen met een brandstof- en oliehandel en besteedde hij zijn vrije uurtjes aan het zich bekwamen op het accordeon.

 

In 1939 trouwde hij en begon met lesgeven aan één leerling; maar al gauw groeide dat aantal en dat resulteerde uiteindelijk in de oprichting van een accordeonschool (later met andere instrumenten aangevuld tot muziekschool), en van "Brouwer's AkkordeonClub" (BAC) in 1946. Intussen breidde zijn muziekschool zich uit met vestigingen verspreid over de hele provincie Friesland, groeide het leerlingental gestaag en werden steeds meer docenten aangesteld. Na verloop van tijd werden onder zijn bezielende leiding zijn beste orkestleden en uitblinkende leerlingen uit alle windstreken van de provincie geselecteerd voor de oprichting, in begin mei 1955, van het "Schoolorkest van Brouwer's Muziekschool".

Op 8 mei 1963 overleed Marten Brouwer. Bij zijn overlijden droeg hij de leiding van het orkest over aan dirigent Johan de With. Het orkest werd, met het opgaan van de verschillende afdelingen van Brouwer's school in de diverse gemeentelijke muziekscholen, omgedoopt tot "Brouwer's AkkordeonOrkest" (BAO). Johan de With heeft het orkest bijna 50 jaar als dirigent geleid en is in 2011 opgevolgd als dirigent door Tim Fletcher.